BaZi

Kiinalainen Astrologia, BaZi 

Kiinalainen astrologia tai "BaZi" tunnetaan myös neljänä kohtalonpilarina. Astro peruskartta sisältää kahdeksan (Ba) merkkiä (Zi) eli neljä eläintä ja neljä elementtiä. Tämä neljä pilaria sisältää tiedot syntymävuodesta, kuukaudesta, päivästä ja klonajasta. Astrotulkinta antaa näkemystä omasta elämästä kuten perheestä, ihmissuhteista, terveydestä, työstä jne. Kartasta pystyy myös katsomaan etukäteen mahdollisia vahvoja ja heikkoja ajanjaksoja elämässä. Tyypillisesti kartta muodostetaan kahdesta osasta; perusosasta (8 merkkiä neljässä pilarissa) sekä toisesta osasta, joka sisältää onnenpilarit. Jokaisen onnenpilarin vaikutus on kerrallaan kymmenen vuotta.

Kiinalainen astrologia eroaa melko paljon länsimaisesta astrologiasta. Bazi lasketaan käyttämällä 10,000 vuotista kalenteria, joka seuraa sexagesimaalista sykliä taivaallisista rungoista ja maallisista oksista (sexagesimaalinen sykli on numerojärjestelmä, joka perustuu lukuun 60). Tässä syklisessä järjestelmässä jokainen vuosi, kuukausi, päivä ja tunti on yhteydessä yhteen kymmenestä taivaallisesta rungosta ja yhteen kahdestatoista maallisesta oksasta. Tätä järjestelmää käyttäessä tulee siis ymmärtää näiden kymmenen taivaallisen rungon (taivaan tai kosmologian vaikutus) sekä kahdentoista maallisen oksan (maan vaikutukset) merkitys ja ominaisuudet.

BaZi on siis osa kiinalaista metafysiikkaa, jonka avulla analysoidaan henkilön onnea hänen syntymäaikansa perusteella. Feng Shui ja kiinalainen astrologia kulkevat käsi kädessä, koska esimerkiksi heikko ajanjakso astrokartalla + "huono" Feng Shui kotona aiheuttaa helpommin vastoinkäymisiä ja sairautta. Ajattelen itse, että kiinalainen astrologia on hyvin käytännöllinen työkalu. Se, miten suhtaudumme itseemme ja ympäristöömme on tärkeää siinä, kuinka onnellisia olemme ja mitä vedämme puoleemme. 

"Knowing yourself is the beginning of all wisdom"                  -Aristoteles-

Tiedot BaZi tulkinnasta löydät täällä: Konsultoinnit & Tulkinnat